Пятница, 23 Март 2018 07:52

Ігор Мізрах «Проголошення Центральною Радою, української мови — мовою діловодства»


Згідно, Українського законодавства про мову, то воно бере свій початок від 24 березня 1918 року, коли було прийнято Закон Центральної Ради про запровадження української мови у банківській і торгівельній сфері. У ньому зокрема вказувалося: «Всякого роду написи, вивіски… повинні писатися державною українською мовою…». У пункті 3 проголошено: «мовою в діловодстві має бути державна українська».
Починаючи з січня 1919 р. Директорія видає закон про державну українську мову в УНР та про обов'язкове вживання української мови у діловодстві Українською Академією Наук. А, від 15 лютого 1919 року Українська Національна Рада Західної Області Української Народної Республіки ухвалила Закон про вживання української мови у державних установах. Із втратою незалежності Української Народньої Республіки ці закони де-факто втратили будь-яку силу.
Вже 21 вересня 1920 р. Рада Народних Комісарів УРСР ухвалила декрет про українську мову — її офіційно було запроваджено як предмет у школах і введено до вживання в державних закладах та установах.
На початку 1989 року конституційно було закріплено статус української мови в Україні, а 28 жовтня приймається Закон про мови в Українській РСР. Згідно цього закону, незважаючи на його важливе значення для боротьби за збереження української мови, він мав напівколоніальний характер: у багатьох його статтях поруч зі словосполученням «українською мовою» стояли слова «або російською». Це значною мірою зводило нанівець проголошений законом намір, як сказано в преамбулі, забезпечити «українській мові статус державної з метою сприяння всебічного розвиткка духовних творчих сил українського народу, гарантування його суверенної національно-державної майбутності».
Якщо, взяти до уваги Декларацію про державний сувернітет України, прийнятий Верховною Радою Української РСР від 16 липня1990 p., серед іншого було вказано:«Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя».
Незадовго до самого проголошення Незалежності України, від 12 лютого 1991 p., Рада Міністрів України ухвалила Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 p., яку так і не виконали.
Вже відповідно до рішення, Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року, про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України, щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України у пункті 3 установчої частини рішення та пункті 1 основної частини рішення зазначено таке:
Під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус обов'язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя.
Українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо). Поряд з українською мовою можуть використовуватися й інші мови.
Відповідно до чинних законів питання застосування української мови визначено щодо розгляду звернень громадян; діяльності Збройних Сил України та Національної гвардії України; видання друкованої продукції, призначеної для службового та ужиткового користування, що розповсюджується через державні підприємства, установи і організації (бланки, форми, квитанції, квитки, посвідчення, дипломи тощо); висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації; оформлення митних документів тощо.

Картинки по запросу центральна рада мова
Володіння державною мовою є обов'язковою умовою для прийняття до громадянства України.
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року (стаття 7) встановлено, що мовою виховання в дитячих дошкільних установах, мовою навчання і виховання в загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах є українська мова.
Володіння українською мовою є однією з обов'язкових умов для зайняття декількох державних посад (Президента, судді та судді Конституційного суду України).
Не зважаючи на конституційність статусу української мови, дуже часто її державність є декларативною.
Саме, українська мова — це великий скарб українського народу. Вона пройшла тернистий шлях, свого недовгого існування, і кожен українець повинен пишатися тим, що він розмовляє своєю рідною державною мовою.

Автор: Ігор Мізрах

Social MEdia

228,480

Fans

21,563

Followers

20,563

Followers

8,125

Subscribers

2,253

Subscribers

10,563

Followers